حالت تاریک
  • دوشنبه, 1402/09/13 شمسی | 2023/12/04 میلادی
گزارش تصویری؛

همایش جبهه علمی و فرهنگی اساتید بسیجی استان

همایش جبهه علمی و فرهنگی اساتید بسیجی استان

به‌مناسبت هفته بسیج، همایش جبهه علمی و فرهنگی اساتید بسیجی استان مرکزی در دانشگاه اراک با حضور استاتید و جمعی از مسئولین استان برگزار شد.

به گزارش «دیار آفتاب»؛ به‌مناسبت هفته بسیج، صبح امروز، همایش جبهه علمی و فرهنگی اساتید بسیجی استان مرکزی در محل دانشگاه اراک، با حضور استاتید و جمعی از مسئولین استان برگزار شد.

همایش جبهه علمی و فرهنگی اساتید بسیجی استان
همایش جبهه علمی و فرهنگی اساتید بسیجی استان
همایش جبهه علمی و فرهنگی اساتید بسیجی استان
همایش جبهه علمی و فرهنگی اساتید بسیجی استان
همایش جبهه علمی و فرهنگی اساتید بسیجی استان
همایش جبهه علمی و فرهنگی اساتید بسیجی استان
همایش جبهه علمی و فرهنگی اساتید بسیجی استان
همایش جبهه علمی و فرهنگی اساتید بسیجی استان
همایش جبهه علمی و فرهنگی اساتید بسیجی استان
همایش جبهه علمی و فرهنگی اساتید بسیجی استان
همایش جبهه علمی و فرهنگی اساتید بسیجی استان
همایش جبهه علمی و فرهنگی اساتید بسیجی استان
همایش جبهه علمی و فرهنگی اساتید بسیجی استان
همایش جبهه علمی و فرهنگی اساتید بسیجی استان
همایش جبهه علمی و فرهنگی اساتید بسیجی استان
همایش جبهه علمی و فرهنگی اساتید بسیجی استان
همایش جبهه علمی و فرهنگی اساتید بسیجی استان
همایش جبهه علمی و فرهنگی اساتید بسیجی استان
همایش جبهه علمی و فرهنگی اساتید بسیجی استان
همایش جبهه علمی و فرهنگی اساتید بسیجی استان
همایش جبهه علمی و فرهنگی اساتید بسیجی استان
همایش جبهه علمی و فرهنگی اساتید بسیجی استان
همایش جبهه علمی و فرهنگی اساتید بسیجی استان
همایش جبهه علمی و فرهنگی اساتید بسیجی استان
همایش جبهه علمی و فرهنگی اساتید بسیجی استان
همایش جبهه علمی و فرهنگی اساتید بسیجی استان
همایش جبهه علمی و فرهنگی اساتید بسیجی استان
همایش جبهه علمی و فرهنگی اساتید بسیجی استان
همایش جبهه علمی و فرهنگی اساتید بسیجی استان
همایش جبهه علمی و فرهنگی اساتید بسیجی استان
همایش جبهه علمی و فرهنگی اساتید بسیجی استان
همایش جبهه علمی و فرهنگی اساتید بسیجی استان
همایش جبهه علمی و فرهنگی اساتید بسیجی استان

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از