حالت تاریک
  • سه‌شنبه, 1402/09/14 شمسی | 2023/12/05 میلادی
گزارش تصویری؛

تجمع مردم اراک در حمایت از مردم فلسطین

تجمع مردم اراک در حمایت از مردم فلسطین

تجمع مردم اراک در جهت حمایت از جبهه مقاومت و محکومیت جنایات وحشیانه رژیم جعلی صهیونیستی به مردم غزه برگزار شد.

 به گزارش «دیار آفتاب»؛ صبح امروز، تجمع مردم شهر اراک در راستای محکومیت جنایات صهیونیست‌ها و حمایت از مردم مظلوم فلسطین در پیاده‌راه امیرکبیر برگزار شد.

تجمع مردم اراک در حمایت از مردم فلسطین
تجمع مردم اراک در حمایت از مردم فلسطین
تجمع مردم اراک در حمایت از مردم فلسطین
تجمع مردم اراک در حمایت از مردم فلسطین
تجمع مردم اراک در حمایت از مردم فلسطین
تجمع مردم اراک در حمایت از مردم فلسطین
تجمع مردم اراک در حمایت از مردم فلسطین
تجمع مردم اراک در حمایت از مردم فلسطین
تجمع مردم اراک در حمایت از مردم فلسطین
تجمع مردم اراک در حمایت از مردم فلسطین
تجمع مردم اراک در حمایت از مردم فلسطین
تجمع مردم اراک در حمایت از مردم فلسطین
تجمع مردم اراک در حمایت از مردم فلسطین
تجمع مردم اراک در حمایت از مردم فلسطین
تجمع مردم اراک در حمایت از مردم فلسطین
تجمع مردم اراک در حمایت از مردم فلسطین
تجمع مردم اراک در حمایت از مردم فلسطین
تجمع مردم اراک در حمایت از مردم فلسطین
تجمع مردم اراک در حمایت از مردم فلسطین
تجمع مردم اراک در حمایت از مردم فلسطین
تجمع مردم اراک در حمایت از مردم فلسطین
تجمع مردم اراک در حمایت از مردم فلسطین
تجمع مردم اراک در حمایت از مردم فلسطین
تجمع مردم اراک در حمایت از مردم فلسطین
تجمع مردم اراک در حمایت از مردم فلسطین
تجمع مردم اراک در حمایت از مردم فلسطین
تجمع مردم اراک در حمایت از مردم فلسطین
تجمع مردم اراک در حمایت از مردم فلسطین
تجمع مردم اراک در حمایت از مردم فلسطین
تجمع مردم اراک در حمایت از مردم فلسطین
تجمع مردم اراک در حمایت از مردم فلسطین
تجمع مردم اراک در حمایت از مردم فلسطین
تجمع مردم اراک در حمایت از مردم فلسطین
تجمع مردم اراک در حمایت از مردم فلسطین
تجمع مردم اراک در حمایت از مردم فلسطین
تجمع مردم اراک در حمایت از مردم فلسطین

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از